Zakaj setev travnodeteljnih mešanic?

  • V Sloveniji sejemo trave, metuljnice in njihove mešanice na 27.000 ha
  • Zaradi potreb intenzivne živinoreje po kakovostni krmi
  • Zaradi širjenja koruznega hrošča
  • Zaradi izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti
  • Začasne travnike, ki so prišli v kategorijo njiv, je potrebno vključiti v kolobar in orati vsako peto leto.
  • Postopki siliranja omogočajo zelo zgodno košnjo, tako košena krma pa je dobro prebavljiva in jo živali rade zauživajo.
  • TDM so pomembne tudi za ohranjanje rodovitnosti in strukture tal in so pomemben člen v njivskem kolobarju.
  • Sejano travinje je v prvih letih rabe zaradi globjih korenin, pravilno izbranih vrst in sort rastlin, dokaj odporno proti suši - podnebne spremembe
  • Zaradi večje vsebnosti hranljivih snovi, boljše prebavljivosti in večje ješčnosti krme, dosežemo s krmo s sejanega travinja boljše rezultate reje, kot s krmo s trajnega travinja.