fbpx

+386 40 204 190

Podpora kupcem

novalis@novalis.si

Pišite nam

Sledi nam

na Facebook-u

Travinje v prehrani živali

Kmetovalčeve odločitve morajo voditi v povečanje prihodka kmetije:

V prireji mleka sta običajna dva načina prehrane krav molznic, ki vplivata na izbiro in način rabe travinja:

1. način = Manjša odvisnost od kakovosti travne ruše

Prehrana, ki temelji na močni krmi:

  1. Osnovni obrok iz voluminozne krme daje le strukturo za stabilnost krmnega obroka.
  2. Močna krma oskrbuje krave z energijo, beljakovinami in drugimi hranili.
  3. Za OHSranjanje ustrezne botanične sestave travne ruše ni posebnih potreb.

Optimalna vsebnost hranil:
5,7-6,0 MJ NEL/kg suhe snovi za travno silažo,  25-28 % surove vlaknine

Prireja mleka ni omejena.

2. način = Večja odvisnost od kakovosti travne ruše

Prehrana, ki temelji na voluminozni krmi.

  1. Voluminozna krma je glavni del krmnega obroka z maksimalno izkoriščenostjo osnovne krme.
  2. Namen močne krme je le uravnoteženje krmnega obroka in pokritje potreb po hranilih.
  3. Travno rušo sestavljajo večinoma združbe trav in detelj. Kosimo štiri do petkrat na leto.

Optimalna vsebnost hranil:
6,0-6,5 MJ NEL/kg suhe snovi za travno silažo, 20-23 % surovih vlaknin, 14 -16 % surovih beljakovin, izravnava obroka z mineralno vitaminskimi dodatki

Prireja mleka po kravi je omejena na 7000 – 8000 l.