Setev TDM mešanic ali čistih posevkov

  • Kratkoročno največ pridelamo s čistimi posevki trav in detelj. V daljšem časovnem obdobju je taka setev tvegana, ko pridejo za določeno vrsto neugodne razmere – suša, mraz….
  • Mešanice za večletno rabo, morajo vsebovati več različnih vrst trav in detelj.
  • Botanična sestava mešanice se bo stalno spreminjala v korist vrste, ki ji v danem trenutku ustrezajo rastne razmere.
  • V primerjavi s čistimi posevki mnogocvetne Ijuljke so posevki s črno deteljo kakovostnejši in zahtevajo manjše odmerke dušika – manjše obremenitve z gnojili.
  • Mnogocvetna Ijuljka v drugem letu rabe pogosto hitro klasi in ustvari malo listne mase.