Prednosti TM in TDM mešanic OHS

 • Sestava je sortna in hibridna.
 • Hibridi v sestavi so diploidni (2n) in tetraploidni (4n).
 • Podaljšana doba uporabe po posamezni travi ali detelji, saj vsebujejo rane in pozne oblike ene vrste (podaljšana košnja).
 • Zaradi visokih kakovostnih standardov so praktično brez primesi in nezaželenih plevelov, zato jih uvrščamo v Rumex proste mešanice.
 • Hitro se ukoreninjajo in razraščajo – lažje konkurirajo plevelom.
 • Prilagojene so našim podnebnim razmeram
 • Prilagojene so na vrsto in kakovost tal
 • Omogočajo različne načine rabe: košnja za zeleno krmljenje, siliranje, mrva, paša ali pašnokošna raba
 • Različna doba uporabnosti: 1 do 2 leti, 3 do 4, več letno uporabo
 • Sestava upošteva zahteve posameznih vrst trav in detelj, ki sestavljajo mešanico: konkurenčno sposobnost, tempo rasti, zgodnost, trpežnost .
 • Dobro prezimljajo
 • So ceplene z gomoljčnimi bakterijami in zato metuljnice zaneslivejše kalijo in rastejo (Rhizobium leguminusarum, Rh. Lupini, Nitrobacter…)