Praktični napotki za setev detelj in trav

Čas setve

Čim prej, ko je mogoče, vendar sejati v dovolj segreta in suha tla. Poletna setev, je v primerjavi s spomladansko setvijo, zaradi neugodne preskrbe z vodo povezana z velikim tveganjem, zato je ne priporočamo za suhe lege. Pozne setve po silažni koruzi  so smiselne le na lažjih do srednjetežkih tleh.

Priprava setvišča

Naj bo srednje fino pripravljeno.To preverimo s tako imenovanim »testom za dva evra«.

Na njivi, določimo parcelico velikosti 40 x 60 cm Na njej  mora biti približno prisotnih 20 grudic v velikosti 2 evrskega kovanca. Takrat govorimo o dobro pripravljenem setvišču za travnodeteljne mešanice.

Po žitih priporočamo, zaradi snežne plesni, oranje do<15 cm in površinsko obdelavo tal  do globine 5 do 8 cm.

Metoda setve

K zmanjševanju tveganja generalno priporočamo strnjeno setev (drill setev). Globina in pritisk lemeža mora biti naravnana na minimum in mora lepo teči za orodjem, ne sme pa biti nastavljen pregloboko. Direktna setev je prav tako mogoča.

Ostanek predhodnega pridelka, zlasti na voznih stezah, zna setvi škodovati, zato ga je potrebno odstraniti.

Govorimo o dobro pripravljenem setvišču za travnodeteljne mešanice.

Po žitih priporočamo, zaradi snežne plesni, oranje do <15 cm in površinsko obdelavo tal  do globine 5 do 8 cm.

Globina setve

Upoštevamo odlagalno globino 1-2 cm. Pri sušnih razmerah in lahki tleh stremimo k globini 2 cm.

Grudasta setev: spodbuja rast detelj, globlja setev pa trav.

Setvena količina

Pri setveni količini vedno upoštevate dane pogoje. Izredni pogoji, kot so višja lega ali slabši pogoji, zlasti sušni, povišamo setveno količino za 25%.

Dosajevanje

Pri poletni setvi ne priporočamo aleksandrijske detelje.

Gnojenje

Vedeti moramo, da je za vznik intenzivnega in srednje intenzivnega travnika, koristno pognojiti s približno 20-25 kg dušika na hektar (lahko je v obliki gnojevke pred setvijo). Priporočamo redčenje gnojevke z vodo (1:1 razredčena z vodo). Gnojevke ne uporabljati v vročini in sušnih razmerah.

Potrebe travnika po gnojilih/ha:

  • P₂O₅: 90-95 kg/leto
  • K₂O: 265-290 kg/leto
  • MgO: 35 kg/leto
  • DUŠIK: 20-30 kg/mlad posevek (glede na zaželen delež detelj, večji je delež detelj manj N uporabimo) uporabimo lahko tudi mineralno obliko

Pridelek suhe snovi: 110 do 130 dt/ha/leto

Nega in raba

Optimalna višina rezi 5 do 7 cm.

Vpliv na sestavo

  • Glede na višino odmerka dušika: višji je delež dušika, tem manjši je delež detelj.
  • Njivska setev spodbuja detelje. Z nizko rezjo (pod 7 cm), podpiramo razvoj bele detelje. Pogostost izkoriščanja povzroča več bele detelje.
  • Cenjeno in priporočljivo je uravnoteženo razmerje detelj in trav in sicer od 30 do 50% detelj in 50 do 70% trav.
  • Pašna raba povečuje delež zaželjenih trav zaradi dobre pohodnosti travnika.
  • Pri znižanju deleža dobro hranljivih trav (Lolium spp., Poa pratensis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis) pod 50%, je priporočljiva obnova travnika.

Kdaj obnova travnika

Delež dobrih hranljivi trav v sestavi travnikaUkrepi
30-50%Preveriti gnojenje.
Paša spomladi.
Zatiranje plevelov.
Posejati proti koncu prve paše.
15-30% Oskrba proti pokritosti s širokolistnimi pleveli.
Po naslednjem odkosu:setev.
< 15% Obnova s plugom-oranjem, totalnim herbicidom in novo setvijo.