OHS DM – Praha – Mešanica črnih detelj

OHS DM – Praha – Mešanica črnih detelj

Trajnost: 3 sezone
Poraba: 34 kg/hektar
Pakiranje: 10 kg

68,11

Opis

Večletna mešanica visokorodnih metuljnic – detelj, za program zagotavljanja površin z ekološkim pomenom.
Vsebnost detelj zagotavlja visoko samooskrbo z beljakovinami in vezavo zračnega dušika. Priporočamo uporabo na zemljiščih, ki imajo višji pH od 5.5.

Sestava mešanice:

Inkarnatka Contea   16.0%
Črna detelja Slavoj   84.0%

Primernost uporabe:

Travna silaža
Košnja

Tabela

∎ Zelo primerno | Primerno | Manj primerno