OHS-46 FL Turbo – hitro rastoča TDM za obnovo čredink in pašnikov

OHS-46 FL Turbo – hitro rastoča TDM za obnovo čredink in pašnikov

Trajnost: Več letna
Poraba: 35 kg/hektar
Pakiranje: 10 kg

65,36

Opis

Idealna, večletna TDM namenjena za hitro obnovo popasenih in poležanih čredink ter pri intenzivni rotaciji živali na čredinkah. Mešanica omogoča hitro okrevanje in ozelenitev travne ruše po tlačenju, vsled paše. Sestava omogoča zraven paše tudi siliranje.
Za težja in lažja tla.

Sestava mešanice:

Angleška ljulka 4n pozna POMPOSO   24.3%
Festulolium sp. MATRIX   24.3%
Travniška latovka TOMMY   30.3%
Travniški mačji rep PHLEWIOLA   12.1%
Plazeča detelja širokolistna REGALGRAZE LADINO   6.0%
Plazeča detelja ozkolistna PEPSI   3.0%

Primernost uporabe:

Travna silaža ∎∎
Košnja ∎∎
Zelena krma ∎∎
Paša ∎∎∎

Tabela

∎ Zelo primerno | Primerno | Manj primerno